Badanie sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku za rok obrotowy 2018 i 2019…. Czytaj więcej »

Podwyżka cen wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku informuje, że od dnia 14 czerwca 2018 r. ulegają zmianie ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.  PWiK Sp. z o.o. w Ełku w dniu… Czytaj więcej »

Obsługa kasowa

Informujemy, że obsługę kasową w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 2,  prowadzi firma MONETIA Sp. z o.o. Wpłat można dokonywać również gotówką lub przelewem w placówkach bankowych .