Informacje dla lokatorów


Uwaga na oszustów.
Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej„Świt” w Ełku na wykonanie jakichkolwiek usług remontowo – budowlanych lub modernizacyjnych. Jeżeli otrzymujecie Państwo ofertę na wykonanie usługi i dla poparcia swoich propozycji oferent informuje, iż jest to uzgodnione lub zalecane przez SM „Świt” to jest to nieprawda

Ostrzeżenie przed samowolą.
Osobom planującym wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego przypominamy, że zabroniony jest montaż drzwi otwieranych na klatkę schodową, gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami przeciwpożarowymi i warunkami jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane.

W ostatnim czasie w naszych zasobach miały miejsce tego rodzaju przypadki. Właściciele lokali zostali wezwani do przemontowania drzwi, zaś o nieprawidłowym montażu poinformowany został Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku.

Z pisma, które Spółdzielnia otrzymała wynika, że w przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanych, poinformowany zostanie prokurator o stwarzaniu zagrożenia życia lub mienia (art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – kto: nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska).

Książeczki opłat za mieszkanie.
Książeczkę do wpłat za mieszkanie można zamówić telefonicznie tel. 87 621 67 87 i po uzgodnieniu odebrać osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Słowackiego 2. UWAGA prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na książeczki, które odbierane są osobiście w biurze Spółdzielni. Jeżeli znajdą Państwo książeczkę do wpłat w swojej skrzynce pocztowej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności gdyż może to być próba oszustwa polegająca na zmianie nr rachunku bankowego.