Fotowoltaika w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku


Wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na kolejnych sześciu budynkach zostały rozpatrzone pozytywnie. Na realizację inwestycji Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości około 50% poniesionych kosztów. Kwota dofinansowania jaką Spółdzielnia uzyska po dokonaniu niezbędnych rozliczeń z BGK to ponad 180 tys. złotych.
Przypominamy, że energia z fotowoltaiki posłuży do utrzymania części wspólnych, czyli: oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnic, oświetlenia terenów zewnętrznych podpiętych pod licznik administracyjny, węzłów cieplnych i wind, jeśli takie są w danym budynku.
W chwili obecnej Spółdzielnia dokonuje rozliczeń wcześniej uzyskanych dofinansowań oraz przygotowuje się do wyłonienia wykonawców instalacji fotowoltaicznych na które otrzymała dofinansowanie. Jednocześnie analizowane są kolejne budynki pod kątem złożenia wniosków
o dofinansowanie.