Zasoby

 

 

000 MIESZKAŃ
000 CZŁONKÓW
000 LOKALI UŻYTKOWYCH
000 GARAŻY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, według stanu na dzień 31.12.2021 r.
zrzeszała 7707 członków.

i posiadała w eksploatacji:

  • 145 budynków mieszkalnych oraz 15 budynków niemieszkalnych, takich jak: budynki biurowe, administracyjno-świetlicowy, gospodarcze oraz kotłownia,
  • 7093 mieszkań o pow. użytkowej 362 078 m2 , w tym odrębna własność – 3 462 mieszkań,
  • 284 lokali użytkowych o pow. użytkowej 23 622 m2, w tym odrębna własność – 51 lokali,
  • 1097 garaży o pow. użytkowej 17 928 m2, w tym odrębna własność – 256 garaży,
  • łączna powierzchnia gruntów spółdzielczych wynosiła 364 514,76 m2, w tym jako własność spółdzielni 266 151,86 m2, jako użytkowanie wieczyste 98 362,90 m2.