Kontrola szczelności sieci ciepłowniczej.

Informujemy, że w związku z kontrolą szczelności sieci ciepłowniczej woda technologiczna została zabarwiona na zielono. O wszelkich, zauważonych wyciekach wody z instalacji ciepłowniczej koloru zielonego lub o pojawieniu się zabarwionej… Czytaj więcej »

Żużel

Dział Ciepłowniczy Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku posiada do zbycia żużel. Kontakt: 696 080 220, 87 621 67 95,

Podwyżka cen wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku informuje, że od dnia 14 czerwca 2018 r. ulegają zmianie ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.  PWiK Sp. z o.o. w Ełku w dniu… Czytaj więcej »

Obsługa kasowa

Informujemy, że obsługę kasową w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 2,  prowadzi firma MONETIA Sp. z o.o. Wpłat można dokonywać również gotówką lub przelewem w placówkach bankowych .