Walne Zgromadzenie

Zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w świetlicy biura SM „Świt” przy ul. Słowackiego 2 …. Czytaj więcej »

Żużel

Dział Ciepłowniczy Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku posiada do zbycia żużel. Kontakt: 696 080 220, 87 621 67 95,

Podwyżka cen wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku informuje, że ulegają zmianie ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.  PWiK Sp. z o.o. w Ełku w dniu 08 czerwca 2018 r. …. Pełna treść… Czytaj więcej »

Obsługa kasowa

Informujemy, że obsługę kasową w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 2,  prowadzi firma MONETIA Sp. z o.o. Wpłat można dokonywać również gotówką lub przelewem w placówkach bankowych .