Odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku przedkłada odpowiedzi na najczęściej napływające pytania dotyczące podwyżek opłat za centralne ogrzewanie oraz funkcjonowania Spółdzielni. Ponadto kompletowane są dokumenty, które w najbliższym czasie zostaną… Czytaj więcej »

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się na: ebok.swit.elk.pl Sprawdzisz : aktualne saldo lokalu, wysokość należnych opłat, rozliczenie zużycia wody i centralnego ogrzewania, dokumenty księgowe dotyczące lokalu, historię płatności.