Taryfa dla ciepła

Taryfa dotyczy zewnętrznych odbiorców ciepła.

Informacja dot. współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej [link].

• Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie maksymalnych stawek i cen dostawy ciepła, jaką może Spółdzielnia zastosować w rozliczeniach z zewnętrznymi odbiorcami ciepła.
Pełna treść ogłoszenia.

Taryfa dla ciepła z dnia 28 września 2022 r. (zmiana taryfy z dnia 14 października 2021 r.)
Taryfa dla ciepła z dnia 29 kwietnia 2022 r. (zmiana taryfy z dnia 14 października 2021 r.)
Taryfa dla ciepła z dnia 14 października 2021 r.