Organy Spółdzielni

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza SM „Świt” w Ełku, kadencja 2021/2024
  1. Dariusz Mścichowski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Marcin Radziłowicz – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  3. Elżbieta Zacharewicz – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  4. Honorata Katarzyna Sadowska – sekretarz Rady Nadzorczej,
  5. Adam Rydzewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  6. Krzysztof Rogaski – członek Komisji Rewizyjnej,
  7. Agnieszka Wysocka – członek Komisji Rewizyjnej,
  8. Tadeusz Ejsmont,
  9. Alina Hościło,
  10. Franciszek Kopiczko,
  11. Danuta Marciniak,
  12. Mieczysław Przygoda.

 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
  1. Prezes Zarządu – mgr inż. Tomasz Jurek
  2. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji – Stanisław Fadrowski
  3. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ciepłowniczych – mgr inż. Krzysztof Jan Filipkowski