Organy Spółdzielni

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza SM „Świt” w Ełku, kadencja 2015-2018
  1. Mścichowski Dariusz – Przewodniczący
  2. Dębski Janusz – Wiceprzewodniczący
  3. Wasilewski Dariusz – Wiceprzewodniczący
  4. Sadowski Tomasz – Sekretarz
  5. Kędzierski Sławomir Robert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. Grochowska Joanna Ewa – Członek Komisji Rewizyjnej
  7. Hurcewicz Andrzej – Członek Komisji Rewizyjnej
  8. Doliwa Wanda
  9. Figurski Edward
  10. Miszewski Henryk
  11. Smolska Danuta Elżbieta
  12. Żyliński Jerzy
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
  1. Prezes Zarządu mgr inż. Waldemar Roszkowski
  2. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji Stanisław Fadrowski
  3. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ciepłowniczych i Transportu mgr inż. Paweł Matysiuk