Organy Spółdzielni


 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza SM „Świt” w Ełku, kadencja 2021/2024
  1. Marcin Radziłowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Elżbieta Zacharewicz – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  3. Honorata Katarzyna Sadowska – sekretarz Rady Nadzorczej,
  4. Adam Rydzewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  5. Krzysztof Rogaski – członek Komisji Rewizyjnej,
  6. Agnieszka Wysocka – członek Komisji Rewizyjnej,
  7. Tadeusz Ejsmont,
  8. Alina Hościło,
  9. Franciszek Kopiczko,
  10. Danuta Marciniak,
  11. Mieczysław Przygoda.

 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
  1. Prezes Zarządu – mgr inż. Tomasz Jurek,
  2. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ciepłowniczych – mgr inż. Krzysztof Jan Filipkowski,
  3. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji – mgr inż. Radosław Milewski.