Organy Spółdzielni

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza SM „Świt” w Ełku, kadencja 2018/2021
  1. Sadowski Tomasz – Przewodniczący
  2. Hurcewicz Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
  3. Miszewski Henryk – Zastępca Przewodniczącego
  4. Przygoda Mieczysław – Sekretarz
  5. Figurski Edward – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. Marciniak Danuta – Członek Komisji Rewizyjnej
  7. Smolska Danuta – Członek Komisji Rewizyjnej
  8. Doliwa Wanda – Członek Rady Nadzorczej
  9. Hościło Alina – Członek Rady Nadzorczej
  10. Kędzierski Sławomir – Członek Rady Nadzorczej
  11. Prawdzik Krystyna – Członek Rady Nadzorczej
  12. Rydzewski Adam – Członek Rady Nadzorczej
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku
  1. Prezes Zarządu – mgr inż. Waldemar Roszkowski
  2. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji – Stanisław Fadrowski
  3. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ciepłowniczych – mgr inż. Tomasz Jurek