Lokale użytkowe na wynajem.

   Rejon Administracyjny Nr I – osiedle Centrum
1. Wojska Polskiego 44A, o powierzchni 60,00 m² (piwnica).
2. Mickiewicza 2, o powierzchni 293,01 m², nr lokalu U-1.
3. Armii Krajowej 9, o powierzchni 32,05 m², nr lokalu U-8.
4. Wawelska 11, o powierzchni 29,64 m² (piwnica).
5. Wojska Polskiego 40, o powierzchni 48,32 m², nr lokalu U-1.

     Rejon Administracyjny Nr II – osiedle Północ I
1. Wojska Polskiego 54, o powierzchni 55,90 m², nr lokalu U-2A.
2. Gizewiusza 2A, o powierzchni 24,65 m², nr lokalu U-3.
3. Wojska Polskiego 62, o powierzchni 26,80 m², nr lokalu U-1.
4. Gdańska 4, o powierzchni 22,40 m², nr lokalu U-5.

     Rejon Administracyjny Nr III – osiedle Północ II
1. Wileńska 25B, o powierzchni 56,70 m², nr lokalu U-1.
2. Grodzieńska 10, (I piętro), o powierzchni 30,10 m², nr lokalu U-09.
3. Grodzieńska 10, (I piętro), o powierzchni 17,50 m², nr lokalu U-8.
4. Grodzieńska 10 (parter), o powierzchni 250,82 m² nr lokalu U-1.
5. Grodzieńska 3 (piwnica), o powierzchni 10,30 m² nr lokalu U-1.

     Rejon Administracyjny Nr IV – osiedle Konieczki
1. Piwnika Ponurego 3, o powierzchni 19,50 m², nr lokalu U-2.
2. Piwnika Ponurego 6, o powierzchni 27,40 m², nr lokalu U-3.
3. Piwnika Ponurego 3, o powierzchni 46,00 m², nr lokalu U-3.
4. Dobrzańskiego 2, o powierzchni 27,70 m², nr lokalu U-4.

Miejsca pod garaże typu blaszak.

Do wynajęcia miejsca pod ustawienie garaży typu „blaszak” o wymiarach 4m x 5m
na terenie zespołu garażowego przy ul. Łukasiewicza. Deklaracje chęci wynajmu należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku przy ul. Słowackiego 2 lub na adres e-mail: sekretariat@swit.elk.pl
Utwardzenie terenu pod garaż oraz jego postawienie po stronie wynajmującego.
Wstępny koszt najmu to 100,00 zł +VAT/ miesięcznie.
Oferta aktualna do wyczerpania wolnych miejsc.

Mapa poglądowa ul. Łukasiewicza.