Lokale użytkowe na wynajem


   Rejon Administracyjny Nr I – osiedle Centrum – tel. 87 621 67 89
1. Mickiewicza 2, o powierzchni 293,01 m², nr lokalu U-1.
2. Armii Krajowej 9, o powierzchni 32,05 m², nr lokalu U-8.
3. Wawelska 11, o powierzchni 29,64 m² (piwnica).
4. Wojska Polskiego 40, o powierzchni 48,32 m², nr lokalu U-1.
5. Wojska Polskiego 46, o powierzchni 49,85 m²- nr lokalu U-4 oraz o powierzchni 63,65 m²- nr lokalu U-5 lokale połączone z możliwością podziału.

     Rejon Administracyjny Nr II – osiedle Północ I – tel. 87 621 67 89
1. Wojska Polskiego 54, o powierzchni 55,90 m², nr lokalu U-2A.
2. Gizewiusza 2A, o powierzchni 24,65 m², nr lokalu U-3.
3. Wojska Polskiego 62, o powierzchni 26,80 m², nr lokalu U-1.
4. Gdańska 4, o powierzchni 22,40 m², nr lokalu U-5.
5. Wojska Polskiego 60, o powierzchni 58,90 m², nr lokalu U-2.

     Rejon Administracyjny Nr III – osiedle Północ II – tel. 87 621 67 90 
1. Wileńska 25B, o powierzchni 56,70 m², nr lokalu U-1.
2. Grodzieńska 10, (I piętro), o powierzchni 30,10 m², nr lokalu U-09.
3. Grodzieńska 3 (piwnica), o powierzchni 10,30 m² nr lokalu U-1.

     Rejon Administracyjny Nr IV – osiedle Konieczki – tel. 87 621 67 90 
1. Grota Roweckiego 1, o powierzchni 59,75 m², nr lokalu U-2.

Miejsca pod garaże typu blaszak.

Do wynajęcia miejsca pod ustawienie garaży typu „blaszak” o wymiarach 4m x 5m
na terenie zespołu garażowego przy ul. Łukasiewicza. Deklaracje chęci wynajmu należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku przy ul. Słowackiego 2 lub na adres e-mail: sekretariat@swit.elk.pl
Utwardzenie terenu pod garaż oraz jego postawienie po stronie wynajmującego.
Wstępny koszt najmu to 100,00 zł +VAT/ miesięcznie.
Oferta aktualna do wyczerpania wolnych miejsc.