Rodo

Dokument – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku informuje, że :
– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marcin Sawicki.
Dane kontaktowe : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, ul.Słowackiego 2, tel. 87 621 67 87 wew. 332, e-mail : sekretariat@swit.elk.pl.
– zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Sławomir Michoń.
Dane kontaktowe : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, ul.Słowackiego 2, tel. 87 621 67 87 wew. 338, e-mail : sekretariat@swit.elk.pl.