Pleśń w mieszkaniach.


Podstawową przyczyną powstawania pleśni jest duża wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura w mieszkaniu. Literatura podaje, że pleśń rozwija się przy wilgotności powietrza powyżej 60-65%.  Para wodna znajdująca się w powietrzu osiada i skrapla się na najzimniejszych elementach w mieszkaniu, przeważnie są to ościeża okien lub narożniki pomieszczeń. Wiele źródeł mówi, iż przyczyną powstawania pleśni jest brak wietrzenia, trudnym jest jednak utrzymywanie otwartych okien w środku zimy. Dlatego tak ważnym jest aby w mieszkaniu prawidłowo działała wentylacja. Zasada działania wentylacji grawitacyjnej jest bardzo prosta, otóż zimne powietrze dostaje się przez nieszczelności okien lub nawietrzaki w oknach, a ciepłe jest wypychane przez kratki wentylacyjne do komina, a za jego pośrednictwem na zewnątrz budynku. Aby wentylacja działała prawidłowo musi być zapewniona nie tylko drożność kanałów wentylacyjnych, ale również dopływ świeżego powietrza do mieszkania. Dawniej dopływ świeżego powietrza zapewniały nieszczelne okna, dziś jednak montuje się bardzo szczelną stolarkę okienną która uniemożliwia napływ świeżego powietrza. Z uwagi na dużą szczelność stolarki obecnie zarówno w starych jak i w nowych budynkach w oknach montuje się tzw. nawiewniki które umożliwiają napływ powietrza do mieszkania. Warto by przy wymianie okien zadbać aby nowe okna wyposażone były w nawiewniki. Jeżeli natomiast mamy już okna bez nawiewników istnieje możliwość ich zamontowania.

Otwieranie okien i wietrzenie pomieszczeń nie rozwiązuje problemu wilgotności powietrza i braku wentylacji ponieważ jest tylko chwilowe. Prawidłowo działająca wentylacja działa w sposób ciągły, a zimne powietrze napływające z zewnątrz maleńkim otworami jest mało odczuwalne dla mieszkańców w porównaniu do otwierania czy uchylania okien, a jednocześnie powoduje prawidłowe działanie wentylacji. Istotnym jest by pod żadnym pozorem nie zaklejać, zabudowywać czy likwidować kratek wentylacyjnych oraz nawiewników okiennych. Całkowite odcięcie mieszkania od powietrza na zewnątrz w celu np. obniżenia kosztów ogrzewania  nie tylko może być przyczyną powstawania pleśni w mieszkaniu ale jest również niezgodne z prawem i może być szkodliwe dla zdrowia.

Przyczyny powstawania pleśni w mieszkaniach mogą być również inne jednak w około 90% związane są z wentylacją. Złą praktyką jest także suszenie ubrań w mieszkaniu przy zamkniętych oknach Jeżeli w mieszkaniu jest problem z pleśnią warto zgłosić ten fakt do spółdzielni, a nasi doświadczeni inżynierowie sprawdzą jaka jest przyczyna tego zjawiska oraz doradzą jakie kroki należy podjąć.