Stojaki na rowery przed klatką schodową.


W związku z ciągłym rozwojem ścieżek rowerowych na terenie miasta Ełku oraz propagowaniem zdrowego stylu życia, Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Świt” w Ełku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od kilku lat przed wejściami do klatek schodowych montuje stojaki na rowery.

Działania pozwalają na pozostawianie zabezpieczonych rowerów przed klatką schodową bez konieczności ich codziennego wnoszenia do piwnicy. Pozostawianie rowerów na klatkach schodowych utrudnia komunikację innym mieszkańcom oraz jest niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi gdyż utrudnia ewakuację podczas ewentualnego pożaru.

Aby Spółdzielnia zamontowała stojak należy zwrócić się z wnioskiem o montaż, opatrzonym podpisami kilku mieszkańców klatki schodowej przy której stojak ma zostać zamontowany. Stojaki mogą zostać usytuowane wyłącznie na gruncie należącym do Spółdzielni. Po zebraniu większej ilości zgłoszeń Spółdzielnia wyłania wykonawcę który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji.
Tylko w 2023 roku stojaki zostały zamontowane przy ponad 30 klatkach schodowych, a obecnie realizowane są kolejne zgłoszenia.