Kradzież drzew na osiedlu Północ II

        W dniu 27.03.2024 przy placu zabaw między budynkami przy ul. Wileńskiej 25A i Wileńskiej 25B po raz kolejny zostały posadzone drzewa, zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd Miasta Ełku. Od wielu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Świt” w Ełku w miejsce usuwanych drzew odsadza nowe zgodnie z decyzjami zezwalającymi na wycinkę.
        Niestety posadzone drzewa podobnie jak w ubiegłym roku zostały w nocy skradzione. Spółdzielnia zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców, by widząc kradzież lub dewastację zieleni zgłaszać sprawę odpowiednim służbom tj. Policji lub Straży Miejskiej. Poniżej zamieszczono zdjęcia przed i po kradzieży.


Przypominamy, iż zarówno zieleń jak i mała architektura (kosze na śmieci, ławki itp.) są dobrem wspólnym mieszkańców Spółdzielni. Kradzieże oraz dewastacje narażają mieszkańców na ponoszenie kosztów związanych z ich naprawą, gdyż to mieszkańcy wnoszą opłaty z których realizowane są zarówno nasadzenia jak i wszelkie naprawy.