Wiaty śmietnikowe.


 W związku z wprowadzeniem obowiązku segregacji odpadów, Spółdzielnia sukcesywnie realizuje montaż wiat śmietnikowych dla budynków których jest zarządcą. Zamykane wiaty śmietnikowe to doskonały sposób na estetyczne otoczenie, a jednocześnie ograniczenie możliwości podrzucania śmieci przez osoby nie będące mieszkańcami nieruchomości.

Po wprowadzeniu obowiązku segregacji odpadów, każdy właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za ich gromadzenie oraz segregację. W przypadku gdy odpady nie są segregowane właściciel nieruchomości może zostać obciążony zwiększonymi opłatami za wywóz niesegregowanych odpadów. W spółdzielni czy wspólnocie to mieszkańcy wspólnie są właścicielami i to oni mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami. Gdy dostęp do pojemników na odpady nie był w żaden sposób ograniczony nasi mieszkańcy często obserwowali jak obcy ludzie podrzucali śmieci do pojemników przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Na terenach zarządzanych przez spółdzielnię zlokalizowanych jest około 70 miejsc gromadzenia odpadów. Na chwilę obecną wiaty zamontowane są w 84% miejsc i ciągle pracujemy nad ustawieniem kolejnych. Znalezienie odpowiedniego miejsca pod montaż wiaty tak by zachowane były odpowiednie przepisy często jest przedsięwzięciem bardzo trudnym i wymagającym dogłębnej analizy terenu, negocjacji z mieszkańcami, podmiotami zewnętrznymi, a przede wszystkim wymagającym czasu. Często na terenie działki geodezyjnej brakuje miejsca na wiatę w związku z czym konieczne jest szukanie innych rozwiązań w postaci np. dzierżawy itp. Mimo dużych nakładów pracy i zaangażowania montaż wiat jest rozwiązaniem zdecydowanie bardzo dobrym, miejsca gromadzenia odpadów są znacznie czystsze i panuje w nich porządek.