Fotowoltaika w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku

Fotowoltaika w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku

Wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na kolejnych sześciu budynkach zostały rozpatrzone pozytywnie. Na realizację inwestycji Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości około 50% poniesionych kosztów. Kwota dofinansowania jaką Spółdzielnia uzyska po dokonaniu niezbędnych rozliczeń z BGK to ponad 180 tys. złotych. Przypominamy, że energia z fotowoltaiki…