Uwaga !

Uwaga !

W związku z informacjami od mieszkańców o pojawieniu się na osiedlach osób, które oferują sprzedaż czujników gazu i innych produktów po znacznie zawyżonych cenach, podających się za firmę działającą na zlecenie Spółdzielni prosimy o zachowanie wzmożonej czujności i ostrożności przy wpuszczaniu na klatkę schodową i do mieszkania osób obcych. Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”na prowadzenie tego typu usług.

Kontrola sortowania odpadów.

Kontrola sortowania odpadów.

Urząd Miasta Ełku informuje o wprowadzeniu wzmożonych czynności sprawdzających wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nadmieniamy, że skutkiem niezachowania selektywnej zbiórki odpadów jest podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Pełna treść informacji.

Do wynajęcia miejsca pod garaże typu „blaszak”.

Do wynajęcia miejsca pod garaże typu „blaszak”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Świt” w Ełku posiada do wynajęcia miejsca pod ustawienie garaży typu „blaszak” o wymiarach 4m x 5m na terenie zespołu garażowego przy ul. Łukasiewicza. Deklaracje chęci wynajmu należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku przy ul. Słowackiego 2 lub na adres e-mail: sekretariat@swit.elk.plUtwardzenie terenu pod garaż oraz jego…

Ostrzeżenie dla mieszkańców !

Ostrzeżenie dla mieszkańców !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku informuje o możliwych próbach wyłudzeń od mieszkańców spółdzielni. Rzekomi pracownicy gazowni pod pretekstem kontroli instalacji gazowej w mieszkaniach oferują zakup czujników wykrywających tlenek węgla. Przypominamy, że pracownicy gazowni czy spółdzielni nie pobierają żadnych opłat bezpośrednio od lokatorów i nie prowadzą bezpośredniej sprzedaży usług czy produktów. Prosimy o zachowanie ostrożności !