Pleśń w mieszkaniach.

Pleśń w mieszkaniach.

Podstawową przyczyną powstawania pleśni jest duża wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura w mieszkaniu. Literatura podaje, że pleśń rozwija się przy wilgotności powietrza powyżej 60-65%.  Para wodna znajdująca się w powietrzu osiada i skrapla się na najzimniejszych elementach w mieszkaniu, przeważnie są to ościeża okien lub narożniki pomieszczeń. Wiele źródeł mówi, iż przyczyną powstawania pleśni jest…

Remonty instalacji gazowych.

Remonty instalacji gazowych.

Spółdzielnia sukcesywnie realizuje remonty instalacji gazowych w zarządzanych budynkach. Konieczność realizowania tego typu inwestycji podyktowana jest bezpieczeństwem mieszkańców oraz dążeniem do dokładnego rozliczenia kosztów zużycia gazu. Stare instalacje gazowe często budowane były jako grupowe w których to montowane były tylko gazomierze główne zliczające zużycie gazu dla całej klatki schodowej w budynku wielorodzinnym. Rozliczenia gazu w…

Informacja w sprawie ceny ciepła i opłat za centralne ogrzewanie.

Informacja w sprawie ceny ciepła i opłat za centralne ogrzewanie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku informuje, że Spółdzielnia jest w trakcie postępowania prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia nowej taryfy dla ciepła z niższą ceną ciepła dla odbiorców taryfowych. Szczegółowe dane odnośnie wysokości obniżki zostaną przekazane odbiorcom ciepła po jej zatwierdzeniu oraz opublikowaniu w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki. Spółdzielnia nie ma…

Uwaga !

Uwaga !

W związku z informacjami od mieszkańców o pojawieniu się na osiedlach osób, które oferują sprzedaż czujników gazu i innych produktów po znacznie zawyżonych cenach, podających się za firmę działającą na zlecenie Spółdzielni prosimy o zachowanie wzmożonej czujności i ostrożności przy wpuszczaniu na klatkę schodową i do mieszkania osób obcych. Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”na prowadzenie tego typu usług.

Kontenery na liście.

Kontenery na liście.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku informuje, iż na terenie osiedli „Centrum”, „Północ I” , „Północ II” oraz „Konieczki” zostały ustawione na okres jesienny kontenery KP7 przeznaczone tylko i wyłącznie do składowania liści. Prosimy o nie wrzucanie do nich innych odpadów.