Walne Zgromadzenie

Zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku odbędzie się w dwóch częściach z podziałem na członków zamieszkałych w poszczególnych Rejonach Administracyjnych.
Część I w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz. 16 00 , Rejon Administracyjny Nr 1 i 2 .
Treść zawiadomienia.     Porządek obrad.

Część II w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 16 00 , Rejon Administracyjny Nr 3 i 4.
Treść zawiadomienia.     Porządek obrad.

Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia: Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, aula nr 32.

Prosimy o wcześniejsze przybycie.
Początek rejestracji członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu od godz. 1500.