Remonty instalacji gazowych.


Spółdzielnia sukcesywnie realizuje remonty instalacji gazowych w zarządzanych budynkach. Konieczność realizowania tego typu inwestycji podyktowana jest bezpieczeństwem mieszkańców oraz dążeniem do dokładnego rozliczenia kosztów zużycia gazu. Stare instalacje gazowe często budowane były jako grupowe w których to montowane były tylko gazomierze główne zliczające zużycie gazu dla całej klatki schodowej w budynku wielorodzinnym.

Rozliczenia gazu w klatce schodowej dokonywano na podstawie zadeklarowanej przez właściciela lokalu liczby osób zamieszkujących poszczególne mieszkania. Taki stan rzeczy może powodować niedokładny podział kosztów zużycia gazu między mieszkańcami tej samej klatki schodowej oraz pozwala nieuczciwym mieszkańcom deklarować inną od rzeczywistej liczbę osób zamieszkujących poszczególne mieszkania, co w późniejszym etapie powoduje różnicę w kosztach. Po przeprowadzeniu remontu instalacji gazowej rozliczenie mieszkańców ze zużycia gazu następuje bezpośrednio z firmą dostarczającą gaz na podstawie odczytu z indywidualnego gazomierza dedykowanego wyłącznie do jednego mieszkania.

Dawniej w wielu przypadkach rury rozprowadzające gaz w budynku montowane były tzw. szachtach instalacyjnych i tym samym były zabudowane, co utrudnia dostęp osobom które dokonują kontroli szczelności instalacji. Obecnie przepisy zakazują zabudowy tego typu instalacji z uwagi na bezpieczeństwo.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz chęć precyzyjnego rozliczenia kosztów zużycia, Spółdzielnia realizuje remonty instalacji gazowej spośród 642 klatek schodowych będących w zasobach Spółdzielni, remontu wymaga już jedynie 35.