Informacja w sprawie ceny ciepła i opłat za centralne ogrzewanie.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Świt” w Ełku informuje, że Spółdzielnia jest w trakcie postępowania prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki w sprawie ustalenia nowej taryfy dla ciepła z niższą ceną ciepła dla odbiorców taryfowych. Szczegółowe dane odnośnie wysokości obniżki zostaną przekazane odbiorcom ciepła po jej zatwierdzeniu oraz opublikowaniu w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki. Spółdzielnia nie ma wpływu na tempo prowadzenia postępowania, jednak spodziewamy się zatwierdzenia taryfy w ciągu najbliższego miesiąca.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przypomina, że mieszkańcy Spółdzielni zasilani z kotłowni własnej rozliczani są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów funkcjonowania systemu ciepłowniczego w danym roku, a nie cen ustalonych w taryfie dla ciepła S.M. „Świt”. Na podstawie aktualnych danych i prognoz wysokości kosztów do końca 2023 roku możemy stwierdzić, że bilans pobranych zaliczek oraz kosztów kotłowni własnej powinien zamknąć się wynikiem dodatnim, a w takim przypadku nadwyżka zostanie rozliczona z mieszkańcami. Ponadto w przyszłym roku ogólny koszt produkcji energii cieplnej powinien kształtować się na jeszcze niższym poziomie ze względu na planowane uruchomienie kotłowni biomasowej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”.