Uwaga !


W związku z informacjami od mieszkańców o pojawieniu się na osiedlach osób, które oferują sprzedaż czujników gazu i innych produktów po znacznie zawyżonych cenach, podających się za firmę działającą na zlecenie Spółdzielni prosimy o zachowanie wzmożonej czujności i ostrożności przy wpuszczaniu na klatkę schodową i do mieszkania osób obcych.

Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”
na prowadzenie tego typu usług.