Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za rok 2022.

      Możliwość komentowania Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za rok 2022. została wyłączona

              Informujemy, że początkowo Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” nie kwalifikowała się do jakiegokolwiek rządowego wsparcia na pokrycie części kosztów centralnego ogrzewania. W wyniku działań Zarządu przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” została zakwalifikowana jako tzw. podmiot wrażliwy, czym finalnie uzyskano wsparcie w wysokości 4 989 129,12 zł (po odliczeniu podatku VAT).

              W związku z powyższym, na mocy art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz.1967) kwota w wysokości 2 494 580,36 zł została uwzględniona w rozliczeniu z użytkownikami lokali mieszkalnych za rok 2022. Pozostała kwota zostanie uwzględniona w rozliczeniu za rok 2023.

              Całkowity bilans rozliczeniowy kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni, zasilanych z kotłowni własnej za rok 2022, zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 402 641,90 zł. Nadwyżka w całości została rozliczona, czego wynikiem u ok. 70% mieszkańców jest nadpłata uwzględniona na saldzie danego lokalu. Pomimo nadwyżki w ujęciu kosztów całej Spółdzielni, część lokali została rozliczona z dopłatą, co wynika z większego od planowanego zużycia energii cieplnej w części budynków.

              Ponadto informujemy, iż nie planujemy wzrostu opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie w roku 2023 r. w lokalach mieszkalnych zasilanych z kotłowni własnej.