Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

      Możliwość komentowania Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wyłączona

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, iż ukazała się Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie maksymalnych stawek i cen dostawy ciepła, jaką może Spółdzielnia zastosować w rozliczeniach z zewnętrznymi odbiorcami ciepła.
Pełna treść ogłoszenia.