Kontrola sortowania odpadów.


Urząd Miasta Ełku informuje o wprowadzeniu wzmożonych czynności sprawdzających wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nadmieniamy, że skutkiem niezachowania selektywnej zbiórki odpadów jest podwyższenie
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pełna treść informacji.