Dodatek na pokrycie kosztów ogrzewania.

      Możliwość komentowania Dodatek na pokrycie kosztów ogrzewania. została wyłączona

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” informuje, że m.in. w wyniku działań Spółdzielni poprzez przedstawienie władzom Rzeczypospolitej Polskiej zaistniałego problemu jakim był brak wsparcia finansowego dla takich podmiotów jak Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku,  z jednoczesnym zaproponowaniem rozwiązań, które mogłyby służyć likwidacji dostrzeżonego problemu, 7 października 2022 r. została dokonana nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Wprowadzona nowelizacja ujęła m.in. naszą Spółdzielnię (ze źródłem ciepła na potrzeby własne, o mocy cieplnej powyżej 11,6 MW) jako tzw. podmiot wrażliwy, kwalifikującego się do wypłaty dodatku na pokrycie części kosztów ogrzewania.

W związku z powyższym 29 listopada bieżącego roku Spółdzielnia złożyła stosowny wniosek i otrzymała wsparcie w wysokości 4 992 158,86 zł. Całość dodatku, zgodnie z ustawą, zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów kotłowni własnej w sezonie grzewczym 2022/2023 r., co pozytywnie wpłynie na rozliczenia tych kosztów w latach 2022 oraz 2023.