eBok – rozliczenie wpłat za centralne ogrzewanie

      Możliwość komentowania eBok – rozliczenie wpłat za centralne ogrzewanie została wyłączona

      Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku, do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie będą naliczane odsetki od nieterminowych wpłat za rozliczenie centralnego ogrzewania za 2021 r. Umożliwi to Państwu dokonywanie wpłat w ratach.

      W związku z powyższym, dokument z rozliczenia centralnego ogrzewania widoczny w systemie eBok, z terminem płatności do dnia 15 lub 16 maja 2022 r. rozliczony zostanie z wpłatami po dniu 31 sierpnia 2022 r. Do tego dnia dokument będzie widoczny jako nierozliczony.

W chwili obecnej trwają prace nad dostosowaniem systemu do powyższych zmian.